Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Sp. z o.o.

WOI Oferta programySIZAN – SEKRETARIAT

"SIZAN – SEKRETARIAT" jest kompleksowym Systemem Elektronicznego Obiegu Dokumentów, który pozwala przedsiębiorstwom i instytucjom kontrolować przepływ informacji pomiędzy jednostkami, działami jak również pojedynczymi pracownikami.

Funkcjonalność:

 • Spełnia wszystkie wymagania prawne stawiane systemom informatycznymi. Licencja na użytkowanie nie jest ograniczona czasowo czy stanowiskowo a jej zakup nie obliguje do podpisania żadnych dodatkowych umów. Roczna gwarancja obejmuje dostęp do wszystkich ukazujących się w tym czasie aktualizacji.
 • Jest jednym z najtańszych rozwiązań swojej klasy na rynku i posiada niskie wymagania odnośnie środowiska pracy (Windows XP lub nowszy, 512 kB RAM, 50 MB przestrzeni dyskowej).
 • System opracowany został w architekturze klient-server. Strona klienta pracuje w środowisku Windows zaś serwer w środowisku Windows lub Linux/Unix.
 • Rozbudowany system uprawnień może być zintegrowany z usługami Active Directory. Wiarygodność wprowadzanych danych opiera się o systemową autentykację lub kwali¬fikowany czy niekwalifikowany podpis elektroniczny.
 • Proces powiadamiani i alarmowania wspierany jest przez pocztę e-mail. RFK współpracuje z zewnętrznymi programami i serwerami pocztowymi takimi jak Microsoft Outlook i Microsoft Exchange.
 • System wyróżnia się prostym interfejsem o intuicyjnym sposobie obsługi. Zapewnia elastyczną konfigurację środowiska pracy.

KORESPONDENCJA WCHODZĄCA I WYCHODZĄCA

 • rejestrowanie wszelkiej wychodzącej i wchodzącej korespondencji
  (papierowej, faksów, e-maili)
 • tworzenie rejestrów działowych

OBIEG DOKUMENTÓW

 • śledzenie drogi zarejestrowanych dokumentów przez jednostki, działy, pracowników
 • kontrola nad terminami odpowiedzi na pisma

OBSŁUGA

 • podpisu elektronicznego zgodnie z ustawą. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym
 • skanerów wraz z OCR – rozpoznawanie tekstu zeskanowanych pism

Zrzuty ekranu

Wymagania techniczne:

Stacja robocza / wersja jednostanowiskowa:

RAM:co najmniej 500 kB, zalecane 1 GB lub więcej
Dysk:co najmniej 50 MB miejsca na dysku
System operacyjny: Windows 7
Windows 8, 8.1
Windows 10

Serwer:

RAM:4 GB lub więcej
Dysk:10 GB lub więcej miejsca na dysku
LAN:Zalecana sieć 1 GB
System operacyjny: Linux/Unix
Windows 2003 server
Windows 2008 server
Windows 2012 server