Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Sp. z o.o.

WOI Oferta programyKadry - Płace

Aplikacja kadrowo-pacowa.

Moduł „Kadry”

to część zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest przeznaczony do ewidencji i przetwarzania danych dotyczących pracowników, umów z nimi zawartych (zarówno umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych) oraz realizacji wszystkich czynności prowadzących do rozliczenia wynagrodzeń wynikających z tych umów.

Funkcjonalność dotycząca „Kadr” umożliwia ewidencje i przetwarzanie danych dotyczących zatrudniania i zwalniania pracowników a także zmiany ich miejsca zatrudnienia w strukturze przedsiębiorstwa. W rejestrze kartotek podstawowych użytkownik wprowadza i aktualizuje dane osobowe pracownika oraz informacje dotyczące zawartej z pracownikiem umowy, informacje o członkach rodziny, poprzednich okresach zatrudnienia, okresach nauki, uprawnieniach do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, potrąceniach obligatoryjnych. Umożliwia także ewidencję informacji o badaniach lekarskich pracowników ze wskazaniem terminów ich ważności, rejestruje także ewidencje czasu pracy i plany urlopów. Specjalne funkcje pozwalają na generowanie dokumentów zgłoszeniowych do ZUS-u (pliki KDU Programu Płatnika).

Najważniejsze standardowe funkcje związane z prowadzeniem „Kadr”:

 • Rejestracja pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,
 • Rejestracja pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych,
 • Rejestracja informacji o członkach rodziny, o okresach nauki, o okresach zatrudnienia, o uprawnieniach do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych,
 • Rejestracja informacji o potrąceniach obligatoryjnych,
 • Rejestracja informacji o kontach bankowych,
 • Rejestracja informacji o badaniach lekarskich,
 • Rejestracja nominalnego czasu pracy, informacji o planowanych urlopach oraz przysługującym wymiarze urlopu,
 • Rejestracja rzeczywistego czasu pracy, informacji o absencjach i okresach zasiłkowych,
 • Wydruk danych o pracowniku,
 • Wydruk informacji o stażu pracy,
 • Wydruk zaświadczenia o zarobkach,
 • Wydruk informacji o zarobkach,
 • Wydruk umowy o pracę,
 • Wydruk angażu,
 • Wydruk umowy zlecenia,
 • Wydruk świadectwa pracy,
 • Wydruk zgłoszenia NIP3,
 • Wydruk karty zasiłków rodzinnych,
 • Wydruk stanu urlopu,
 • Wydruk danych o zasiłkach,
 • Wydruk ZUS ,ZPA,ZFA,ZUA,ZIUA,
 • Wydruk karty obecności,
 • Raport danych o absencjach i zasiłkach.

Oprócz standardowych raportów i sprawozdań można przygotować indywidualne wydruki zgodnie z potrzebami użytkownika. Istnieje możliwość przenoszenia utworzonego raportu do programu Excel. Zestawienia można wykonywać za dowolny okres czasu.

„PŁACE”

1. Przeznaczenie

Moduł „Płace” to część zintegrowanego systemu wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem. Jest przeznaczony do ewidencji i przetwarzania danych dotyczących pracowników, umów z nimi zawartych (zarówno umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych) oraz realizacji wszystkich czynności prowadzących do rozliczenia wynagrodzeń wynikających z tych umów.

2. „Płace”

Ta część modułu jest przeznaczona do modelowania systemów wynagrodzeń obowiązujących w przedsiębiorstwie, wyliczania wynagrodzeń oraz związanych z nimi obciążeń takich jak np. składki ZUS czy podatek. Program uwzględnia progi podatkowe. Program jest także przystosowany do współpracy z programem Płatnik.

3. Najważniejsze standardowe funkcje związane z częścią „Płacową”

 1. Modelowanie systemów wynagrodzeń,
 2. Parametryzacja obliczania płac,
 3. Otwieranie i zamykanie okresów sprawozdawczych,
 4. Wprowadzanie wartości składników stałych i okresowych,
 5. Obliczanie wynagrodzeń,
 6. Tworzenie list specjalnych,
 7. Drukowanie deklaracji podatkowych,
 8. Eksport formularzy rozliczeniowych do Programu Płatnika,
 9. Przygotowywanie polecenia księgowania,
 10. Przesłanie PK do systemu księgowego.
 11. Wydruk danych o pracowniku,
 12. Wydruk informacji o zarobkach (w różnych konfiguracjach),
 13. Wydruk karty zasiłków rodzinnych,
 14. Wydruk karty potrąceń obligatoryjnych,
 15. Wydruk karty pracy.
 16. Wydruk danych o zasiłkach,
 17. Wydruk listy płac w różnych układach (w tym w formie pasków),
 18. Wydruk zbiorczej listy wynagrodzeń,
 19. Wydruk przelewów,
 20. Wydruk rocznej kartoteki wynagrodzeń,
 21. PIT4, PIT8A, PIT11, PIT8B,
 22. Wydruk zestawienia obniżonych składek na FUZ,
 23. Wydruk rocznego zestawienia składek (w poszczególnych miesiącach i narastająco).

Oprócz standardowych raportów i sprawozdań można przygotować indywidualne wydruki zgodnie z potrzebami użytkownika. Istnieje możliwość przenoszenia utworzonego raportu do programu Excel i tam dalszej jego obróbki. Każde zestawienie można wykonywać za dowolny okres czasu.

Zrzuty ekranu

Wymagania techniczne:

Stacja robocza / wersja jednostanowiskowa:

RAM:co najmniej 500 MB, zalecane 2 GB lub więcej
Dysk:co najmniej 5 GB miejsca na dysku, zalecane 10 GB lub więcej
System operacyjny: Windows 7
Windows 8, 8.1
Windows 10

Serwer:

RAM:4 GB lub więcej
Dysk:100 GB lub więcej miejsca na dysku
LAN:Zalecana sieć 1 GB
System operacyjny: Linux/Unix
Windows 2003 server
Windows 2008 server
Windows 2012 server