Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Sp. z o.o.

WOI Oferta programy

Działalność informatyczna WOI obejmuje realizowane schematycznie funkcje.

ZSI SIZAN-GM

Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami dla
Gmin.

Zobacz

ZSI SIZAN-SM

Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami dla
Spółdzielni Mieszkaniowych.

Zobacz

ZSI SIZAN-WM

Zintegrowany System Informatyczny wspomagający zarządzanie nieruchomościami dla
Wspólnot Mieszkaniowych.

Zobacz

Kadry - Płace

Aplikacja kadrowo - płacowa


Zobacz

SIZAN – SEKRETARIAT

System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Zobacz