Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Sp. z o.o.

WOI Oferta konsultacje

Punkt konsultacyjny dla klientów

Prowadzimy doradztwo branżowe w zakresie gospodarki nieruchomościami (internetowe, telefoniczne i odpowiedzi kierowane do OIGN).

Przykłady aktualnie organizowanych szkoleń: