O nas

WOI O nas

Wojewódzki Ośrodek Informatyki Sp.z o.o.

Adres: Beniowskiego 84b, 80-355 Gdańsk

Tel.: (58) 558-45-21 do 25

Fax: (58) 558-45-21

E-mail: woi@woi.com.pl

Forma własności: Sp. z o.o.

NIP: 584-025-11-49

KRS: 0000247553

Kim jesteśmy

Istniejemy od 40 lat pierwotnie jako Przedsiębiorstwo Państwowe, od 01.04.1992 r. jako Spółka z o. o.
Zgodnie z umową Spółki nasz zakres działania obejmuje zgodnie z Działem 3 – Krajowego Rejestru Sądowego:

Jesteśmy Biurem Obsługi dwóch krajowych organizacji zrzeszających firmy zarządzające nieruchomościami (OIGN -wg stanu na 01.01.2013 r. : OIGN – liczy 289 firm; - PFOZWiAN – liczy ponad 20.000 osób zrzeszonych w Stowarzyszeniach zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami.

Obsługujemy Ogólnopolską Izbę Gospodarki Nieruchomościami (OIGN) grupowy system jakości zarządzania wg normy EN ISO 9001 : 2008 (wg stanu na 01.01.2013 r). system grupuje 46 firm zarządzających nieruchomościami

Obsługujemy zgodnie z uprawnieniami Polskiego Centrum Akredytacji nr AC 166 dla nadawania w imieniu OIGN certyfikatu administratora.

W imieniu OIGN wydajemy miesięcznik „Zarządca – Doradca” w wersji internetowej, dostępny nieodpłatnie dla członków OIGN 264 firmy korzystają

Nasza główna działalność:

Informatyzacja wspomagająca zarządzanie nieruchomościami lokalowymi, bez względu na formę własności, strukturę organizacyjną układ terenowy. Według stanu na 01.01.2013 r. obsługujemy ponad 200 klientów. Są nimi: spółki i zakłady budżetowe gmin, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe i prywatne firmy zarządzające nieruchomościami w całym kraju.

Nasza filozofia w zakresie zastosowań informatyki.

Tworzyć produkty informatyczne dla potrzeb branży:

Jednocześnie: